Pædagogik

Vi tager udgangspunkt i fællesskabet som det centrale i barnets dannelse. Mennesket bliver sig selv i mødet med de andre.

Vi har klassemøder, hvor sociale kompetencer, etik og godt kammeratskab øves via samtale og refleksion.

Vi værner om børnenes ret til at være børn. Barndommen har selvstændig værdi som livsfase, og vi skal ikke gøre børnene til små voksne.

Vi stimulerer børnenes fantasi gennem lege, fortælling, sang og mange andre former for musisk og kreativ aktivitet. Der er mange måder at lære på – vi udvikler til stadighed de pædagogiske metoder.

Vi udvikler fagligheden på skolen, så den lever op til den moderne virkeligheds krav til videnshåndtering og brug af it i undervisning og kommunikation.

Vi er en skole, hvor seriøsitet er en selvfølge, og hvor der er plads til at udvikle sig både menneskeligt og fagligt.

Vi hylder en mangfoldig tilgang til skole, læring og undervisning. Børn er forskellige, men det er lærerne og pædagogerne også. Den pædagogiske frihed for lærere og pædagoger er en vigtig del af Odense Friskoles skolesyn.