Biblioteket

Skolen råder over et skolebibliotek med både fag- og skønlitteratur.

I de mindste klasser foregår udlånet gennem klasselæreren, der i samråd med skolebibliotekarerne har udvalgt bøger af rimelig sværhedsgrad.

Resten af skolens elever kan på aftalte tidspunkter i løbet af ugen besøge biblioteket. Her forsøger skolebibliotekaren at vejlede børnene – ud fra deres ønsker og med skyldig hensyntagen til deres alder.

Åbningstider

Biblioteket er åbent kl. 8.00 – 13.50 på alle skoledage, og en bibliotekar står til rådighed med råd og vejledning.
I frikvartererne i undervisningstimerne kan bibliotekets faciliteter benyttes til løsning af opgaver.

Lånetid

Lånetiden på biblioteket er 1 måned, men kan forlænges efter aftale.
Hvis en bog bortkommer, skal den erstattes.

Skolebibliotekarer

Udover at vejlede eleverne om lån af bøger, gennemfører vores skolebibliotekar også en række læsetræningskurser i samarbejde med dansklærerne.

Her er Hanne skolens bibliotekar: