Bestyrelsen

Bestyrelsen er skolens højeste myndighed. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig overfor undervisningsministeren.

Bestyrelsen er ansvarlig for at skolens daglige virke er i overensstemmelse med skolens målsætning. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens ledelse samt fastansat pædagogisk personale. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og er ansvarlig for budget og regnskab.

Bestyrelsen afholder et årsmøde for skolekredsen, som først og fremmest består af skolens forældre. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 6 er valgt blandt skolens forældre, og 1 medlem udpeges af Valgmenigheden.

Hvert medlem er valgt for en periode på 4 år.

Vedtægter for Odense Friskole

Hvis du ønsker at læse vedtægterne for skolen, kan du hente dem her:

pdf Vedtægter Odense Friskole februar 2020

Se, hvem der sidder i Bestyrelsen:

 

Stig Højmark Anders Q. Sørensen Nina Nørgaard Marlene Porsgaard
         Tlf. 66 12 90 59 Tlf. 31 15 54 94 Tlf. 24441125 Tlf. 26 94 44 94
Formand Næstformand Odense Valgmenighed
Thomas Willrodt Anders Majland Jensen Ann-Louise K. Lauritsen
Tlf. 61 60 05 74 Tlf. 21 25 03 02 Tlf. 81 44 04 97